La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

«La demande des prévisions pour le personnel de l'enseignement supérieur Cujavie-2020" Conférence 28 Juin 2013 imprimer

25 Juin. à Torun, une conférence intitulée. la demande prévue pour le personnel de l'enseignement supérieur Kuyavian par 2020.

La conférence présente les questions liées au marché du travail Kujawsko – pomorskiego.
Przedstawiono wyniki badania, które porządkuje i systematyzuje działania instytucji związanych z rynkiem pracy oraz wskazuje nowe kierunki działań.

Było to wskazania dla:
• uczniów, nauczycieli, studentów, rodziców itp.
• uczelni wyższych w regionie,
• władz samorządowych szczebla lokalnego, powiatowego i regionalnego,
• Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie konferencji przedstawiono również prognozę zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko-pomorskim do roku 2020. Badania te przeprowadzono, aby pomóc i wskazać uczelniom wyższym oraz instytucjom rynku pracy, jakie wyzwania czekają region w kolejnych siedmiu latach.

Jak powiedziała Pani Justyna Ratajczak, koordynatorka projektu z Agrotec Polska sp. z o.o., „Tylko mądre i przemyślane działania wszystkich interesariuszy rynku pracy, oparte na rzetelnych prognozach oraz wsparte środkami europejskimi i krajowymi przyniosą korzyść dla mieszkańców i regionu”.

„Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko-pomorskim do roku 2020to konferencja odbywająca się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowała Agrotec Polska sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Instytut Badań Strukturalnych.
Głównym celem projektu było opracowanie raportu, który miał opisać, jak kształtuje się sytuacja absolwentów z wyższym wykształceniem w regionie obecnie oraz jak kształtować się będzie do roku 2020. Realizacja projektu została zakończona sukcesem, wykonano wszystkie zaplanowane badania i analizy. Podczas konferencji wykładowcy oraz zgromadzeni uczestnicy wymieniali się uwagami dotyczącymi rynku pracy, szkolnictwa wyższego oraz edukacji w województwie kujawsko-pomorskim.
W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt z rzecznikiem konferencji Panią Marią Pacuską pod nr telefonu 696 767 829. Pytania można również kierować na adres e-mail ratajczak małpa agrotec kropka pl

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale