Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktualisieren der lokalen Informationen über den Wettbewerb 2 Juli 2013 drucken

Im Rahmen der Entwicklung von lokalen Informationen über Berufe Berater aus dem Zentrum für Informations-und Karriereplanung in Wloclawek aktualisieren ihre 29 Wettbewerb:

1.technik rachunkowości

2.technik ekonomista

3.technik budownictwa

4.kamieniarz

5.operator urządzeń przemysłu ceramicznego

6.technik technologii ceramicznej

7.betoniarz-zbrojarz

8.kowal

9.Schlosser

10.sprzedawca

11.technik archiwista

12.murarz-tynkarz

13.monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

14.technik ochrony środowiska

15.Schreiner

16.monter konstrukcji budowlanych

17.monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

18.technik urządzeń sanitarnych

19.technik drogownictwa

20.technik handlowiec

21.technik hodowca koni

22.mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

23.monter izolacji budowlanych

24.technik mechanizacji rolnictwa

25.technik renowacji elementów architektury

26.mechanik precyzyjny

27.technik technologii chemicznej

28.technik geodeta

29.dekarz

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi opracowaniami na temat ww. Wettbewerb TUTAJ

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung