The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Updating the local information about the competition 2 July 2013 print

As part of the development of local information on occupations counselors from the Centre for Information and Career Planning in Wloclawek update their 29 competition:

1.technik rachunkowości

2.technik ekonomista

3.technik budownictwa

4.mason

5.operator urządzeń przemysłu ceramicznego

6.technik technologii ceramicznej

7.concrete worker-fixer

8.kowal

9.locksmith

10.sprzedawca

11.technik archiwista

12.murarz-tynkarz

13.monter sieci, installation and sanitation

14.environmental techniques

15.carpenter

16.monter konstrukcji budowlanych

17.monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

18.technik urządzeń sanitarnych

19.technik drogownictwa

20.technik handlowiec

21.technik hodowca koni

22.mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

23.building insulation fitter

24.technik mechanizacji rolnictwa

25.technik renowacji elementów architektury

26.precision mechanic

27.technik technologii chemicznej

28.technik geodeta

29.roofer

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi opracowaniami na temat ww. competition TUTAJ

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance