La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Mise à jour de l'information locale sur la concurrence 2 Juillet 2013 imprimer

Dans le cadre du développement de l'information locale sur les professions conseillers du Centre d'information et la planification de carrière à Wloclawek mettre à jour leur 29 concurrence:

1.technik rachunkowości

2.technik ekonomista

3.technik budownictwa

4.kamieniarz

5.operator urządzeń przemysłu ceramicznego

6.technik technologii ceramicznej

7.betoniarz-zbrojarz

8.kowal

9.serrurier

10.sprzedawca

11.technik archiwista

12.murarz-tynkarz

13.monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

14.technik ochrony środowiska

15.cieśla

16.monter konstrukcji budowlanych

17.monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

18.technik urządzeń sanitarnych

19.technik drogownictwa

20.technik handlowiec

21.technik hodowca koni

22.mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

23.monter izolacji budowlanych

24.technik mechanizacji rolnictwa

25.technik renowacji elementów architektury

26.mechanik precyzyjny

27.technik technologii chemicznej

28.technik geodeta

29.dekarz

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi opracowaniami na temat ww. concurrence ICI

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale