Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Anhang tabellarisch analysiert für die Ausbildung 2013 r. 2 Juli 2013 drucken

Sehr geehrte Damen und Herren,,

Bitte seien geraten,die Lasche:  Publikacje dotyczące rynku pracy został opublikowany aneks tabelaryczny do opracowanej Analizy szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r.
Aneks zawiera dane na temat:

 • szkoleń zorganizowanych przez instytucje szkoleniowe w 2012 r. oraz planowanych na 2013 r.
 • planów szkoleniowych powiatowych urzędów pracy na 2013 r.
 • struktury szkoleń zakończonych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w 2012 r.

 Pełna treść raportu zostanie opublikowana wkrótce

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung