The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Appendix tabular analyzes for training 2013 r. 2 July 2013 print

Ladies and Gentlemen,

Please be advised,the tab:  Publikacje dotyczące rynku pracy został opublikowany aneks tabelaryczny do opracowanej Analizy szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r.
The Annex contains data on:

 • szkoleń zorganizowanych przez instytucje szkoleniowe w 2012 r. oraz planowanych na 2013 r.
 • planów szkoleniowych powiatowych urzędów pracy na 2013 r.
 • struktury szkoleń zakończonych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w 2012 r.

 Pełna treść raportu zostanie opublikowana wkrótce

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance