Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-im Juni 2013 r. 5 Juli 2013 drucken

  • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, Ende Juni 2013 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 145 859 bezrobotnych. Dies war 4693 osoby (3,1%) weniger als am Ende des vorhergehenden Monats, aber 797Menschenby (5,8%) więcej niż w końcu czerwca 2012 roku. W czerwcu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 3068 osób (2,2%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu czerwca 2013 r. wyniosła 2112,3 tys. Menschen i w odniesieniu do maja zmniejszyła się o 2,9% (w analogicznym okresie w roku 2012 spadek wyniósł 2,5%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS:

Im Juni 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa: von 50 osób w powiecie radziejowskim do 469 osób we Włocławku. Wzrost – o 35 osób – odnotowano jedynie w powiecie toruńskim.

  • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            W czerwcu 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5189 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 30 więcej niż w ubiegłym miesiącu, aber 164 mniej niż w czerwcu 2012 r.

 

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    European Network Job
  • Główny Urząd Statystyczny
    Statistisches Zentralamt
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Rapid Response Instrument
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
  • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
    Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    Staatliche Arbeitsinspektion
  • Kapitał Ludzki
    Human Capital
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Praca w WUP Toru
    Course Arbeit im VLO
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Labour Market at Lupa
  • Zielona Linia
    Die Grüne Linie
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Sozialversicherung