Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Einen weiteren Vertrag unter Teilmaßnahme 6.1.1 OP HC 12 Juli 2013 drucken

Bitte seien geraten, dass auf 8-10 Juli 2013 r. Provincial Arbeitsamt geschlossen 2 umowy o dofinansowanie projektu wyłonione do dofinansowania w ramach konkursu nr 10/6.1.1/2012 für Untermaßnahme 6.1.1 Unterstützung für die Arbeitslosen in den regionalen Arbeitsmarkt. Łączna wartość ww. umów wynosi 881 995,62 PLN.

Dotychczas w ramach konkursu nr 10/6.1.1/2012 zostało podpisanych 19 umów na łączną wartość 8 921 617,61 PLN. Poziom dofinansowania stanowi 100% wartości projektów, z tego 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków krajowych.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung