Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktivierung der Arbeitslosen im Juni 2013 r. 15 Juli 2013 drucken

Im Juni 2013 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 17 374 bezrobotnych (die 2,9% mehr als im Vormonat und die 13,5% mehr als im Juni 2012 r.).

Podjęcia pracy - 7690 Menschen - waren 44,3% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w maju było to odpowiednio: 7985 osób i 47,3%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6223 bezrobotnych (o 6,6% mniej niż w maju), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1467 osób (o 11,0% więcej). Prace interwencyjne rozpoczęło 198 osób (o 19 osób mniej niż w maju), natomiast roboty publiczne – 419 osób (die 141 osób mniej). Im Juni 190 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w maju – 130 osób), a 315 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 304 osób w maju). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) podjęło 345 bezrobotnych (w maju – 111 osób).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 767 bezrobotnych (o 232 osoby mniej niż w maju), staże rozpoczęło 1905 bezrobotnych (die 44 osoby więcej), prace społecznie użyteczne podjęło 329 bezrobotnych (die 83 osoby mniej), 1 osoba rozpoczęła przygotowanie zawodowe dorosłych (w maju – nie było takich osób).

Z powodu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego z ewidencji bezrobotnych wyłączono 42 bezrobotnych (w maju – 16 Menschen).

Z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy wyłączono z ewidencji 493 bezrobotnych (w maju – 394 osoby), natomiast 25,3% wyłączeń (4402 Menschen) spowodowane zostało niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy (w maju było to odpowiednio: 22,5% ich 3808 Menschen).

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 33 875 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 20,1% więcej niż w analogicznym okresie roku 2012).

Im Juni 2013 roku zgłoszono 5121 takich propozycji (die 0,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 4,3% mniej niż w czerwcu 2012 r.). Było to:

      1822 wolne miejsca aktywizacji zawodowej (w maju – 1980 propozycji, w czerwcu 2012 r. - 1998). Wśród nich było 1531 propozycji stażu (die 113 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 201 mniej niż w czerwcu ub. r.), 290 propr.ycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 45 mniej niż w poprzednim miesiącu, aber 24 więcej niż w czerwcu 2012 r.) oraz 1 propozycja odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem, natomiast w czerwcu 2012 r. nie było takich propozycji);

      3299 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (778 na zatrudnienie subsydiowane i 2521 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 3,8% (120 miejsc) ale w odniesieniu do czerwca 2012 r. zmniejszyła się o 1,7% (56 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 8,8%, a w odniesieniu do czerwca 2012 r. die 7,5%. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 9,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 23,0% w stosunku do czerwca 2012 r.).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 3235 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 45 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w czerwcu 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 06/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung