The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in June 2013 r. 15 July 2013 print

In June 2013 the record PUP Kuyavian- wyłączono 17 374 bezrobotnych (the 2,9% more than in the previous month and the 13,5% more than in June 2012 r.).

Work – 7690 people - were 44,3% general exemptions (w maju było to odpowiednio: 7985 persons and 47,3%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6223 bezrobotnych (o 6,6% mniej niż w maju), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1467 osób (o 11,0% więcej). Intervention work started 198 osób (o 19 osób mniej niż w maju), natomiast roboty publiczne – 419 osób (the 141 osób mniej). In June 190 unemployed were excluded from the record because of establishment (w maju – 130 osób), a 315 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 304 osób w maju). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) adopted 345 Unemployment (w maju – 111 osób).

Due Start training z ewidencji wyłączono 767 Unemployment (o 232 osoby mniej niż w maju), internships started 1905 Unemployment (the 44 osoby więcej), socially useful work adopted 329 Unemployment (the 83 osoby mniej), 1 osoba rozpoczęła przygotowanie zawodowe dorosłych (w maju – nie było takich osób).

Due commencement of an individual program of social employment or social contract signing the number of registered unemployed disabled 42 Unemployment (w maju – 16 people).

Due unreasonably refuse to accept a proposal suitable work or other forms of assistance excluded from the register 493 Unemployment (w maju – 394 osoby), while 25,3% Exemption (4402 people) was caused by confirming their readiness to work (w maju było to odpowiednio: 22,5% i 3808 people).

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 33 875 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 20,1% More than a year 2012).

In June 2013 roku zgłoszono 5121 takich propozycji (the 0,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 4,3% mniej niż w czerwcu 2012 r.). This was:

–      1822 wolne miejsca aktywizacji zawodowej (w maju – 1980 propozycji, w czerwcu 2012 r. – 1998). Wśród nich było 1531 propozycji stażu (the 113 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 201 mniej niż w czerwcu ub. r.), 290 propr.ycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 45 mniej niż w poprzednim miesiącu, but 24 więcej niż w czerwcu 2012 r.) oraz 1 propozycja odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem, natomiast w czerwcu 2012 r. nie było takich propozycji);

–      3299 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (778 na zatrudnienie subsydiowane i 2521 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 3,8% (120 miejsc) ale w odniesieniu do czerwca 2012 r. zmniejszyła się o 1,7% (56 places). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 8,8%, a w odniesieniu do czerwca 2012 r. the 7,5%. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 9,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 23,0% w stosunku do czerwca 2012 r.).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 3235 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 45 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w czerwcu 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 06/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance