Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Analyse der Ausbildung 2013 Jahr – berichten 17 Juli 2013 drucken

Sehr geehrte Damen und Herren,,

Bitte seien geraten, że w zakładce Publikationen – Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt został opublikowany pełen raport pt.: "Training durch den Bezirk Arbeitsämtern und Ausbildungseinrichtungen durchgeführt 2012 Jahr und Pläne für die Ausbildung 2013 rok”

Badanie instytucji szkoleniowych z regionu zostało przeprowadzone w ramach projektu systemowego Labour Market at Lupa. Celem badania jest identyfikacja oferty szkoleniowej dostępnej w województwie kujawsko-pomorskim z uwzględnieniem tematyki szkoleń. W tym celu do instytucji szkoleniowych wysłano ankietę nt. oferty szkoleń, a do powiatowych urzędów pracy zwrócono się o przesłanie planów szkoleń. Na podstawie zebranych danych opracowano raport nt. szkoleń zorganizowanych w 2012 r. i planowanych na 2013 r. Dodatkowo opracowanie zawiera charakterystykę instytucji szkoleniowych sporządzoną na podstawie informacji z Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz dane o szkoleniach zorganizowanych w ramach projektów POKL, Priorytetu VI w 2012 Jahr

Zapraszamy również do zapoznania się z komentarzem do obszarów szkoleniowych występujących w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.

okladka_analiza szkolen

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung