La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Analyse de la formation 2013 année – signaler 17 Juillet 2013 imprimer

Mesdames et Messieurs,

S'il vous plaît noter, że w zakładce Publications – Publications sur le marché du travail został opublikowany pełen raport pt.: «La formation menée par les bureaux du travail régionaux et les institutions de formation 2012 année et les plans de formation 2013 rok”

Badanie instytucji szkoleniowych z regionu zostało przeprowadzone w ramach projektu systemowego Marché du travail au Lupa. Celem badania jest identyfikacja oferty szkoleniowej dostępnej w województwie kujawsko-pomorskim z uwzględnieniem tematyki szkoleń. W tym celu do instytucji szkoleniowych wysłano ankietę nt. oferty szkoleń, a do powiatowych urzędów pracy zwrócono się o przesłanie planów szkoleń. Na podstawie zebranych danych opracowano raport nt. szkoleń zorganizowanych w 2012 r. i planowanych na 2013 r. Dodatkowo opracowanie zawiera charakterystykę instytucji szkoleniowych sporządzoną na podstawie informacji z Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz dane o szkoleniach zorganizowanych w ramach projektów POKL, Priorytetu VI w 2012 année

Zapraszamy również do zapoznania się z komentarzem do obszarów szkoleniowych występujących w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.

okladka_analiza szkolen

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale