Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Die Zahl der Arbeitslosen und die Arbeitslosenquote in Kujawien-gegen polnische und Provinzen. Juni 2013 r. 30 Juli 2013 drucken

Ab Ende Juni 2013 r. in Kujawien-145 781 registrierten Arbeitslosen blieb. In Bezug auf die Zahl der Arbeitslosen Zustand 6. Ort im Land.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zmniejszyła się o 3,2%, a w odniesieniu do czerwca roku ubiegłego – wzrosła o 5,7% (dla kraju odnotowano odpowiednio: spadek o 3,1% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca i wzrost o 7,4% w odniesieniu do czerwca ub. r.).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu wyniosła 17,6%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmuje 2. Ort im Land.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia w regionie zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc., a w odniesieniu do czerwca roku ubiegłego – wzrosła o 0,9 pkt. proc. (dla kraju odnotowano odpowiednio: spadek o 0,3 pkt. proc. w odniesieniu do poprzedniego miesiąca i wzrost o 0,9 pkt. proc. w odniesieniu do czerwca ub. r.).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung