Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-im Juli 2013 r. 7 August 2013 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

             Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, Ende Juli 2013 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 143 830 bezrobotnych. Dies war 1951 osób (1,3%) weniger als am Ende des vorhergehenden Monats, aber 746Menschenby (5,5%) więcej niż w końcu lipca 2012 roku. W lipcu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1519 osób (1,1%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia (na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła w lipcu 2013 r. in Polen 13,1% i w porównaniu do czerwca spadła o 0,1 Stück. proc. Województwo kujawsko-pomorskie zostało zaliczone do pięciu województw, w których natężenie bezrobocia spadło o 0,2 punktu, a więc szacuje się, że stopa bezrobocia w naszym regionie wyniosła 17,4%.

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS:

Im Juli 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 13 powiatach województwa: od 35 osób w powiecie rypińskim do 580 osób w Grudziądzu. Wzrost odnotowano w 10 powiatach: od 4 osób w powiecie aleksandrowskim do 183 osób w powiecie radziejowskim.

 

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung      

Im Juli 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5995 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 874 więcej niż w ubiegłym miesiącu i o 1883 więcej niż w lipcu 2012 r.

 

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung