The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-in July 2013 r. 7 August 2013 print

 • Number of unemployed

             Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, the end of July 2013 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 143 830 Unemployment. This was 1951 osób (1,3%) less than at the end of the previous month, but 7464 ospeople5,5%) więcej niż w końcu lipca 2012 roku. W lipcu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1519 osób (1,1%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia (na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła w lipcu 2013 r. in Poland 13,1% i w porównaniu do czerwca spadła o 0,1 point. proc. Województwo kujawsko-pomorskie zostało zaliczone do pięciu województw, w których natężenie bezrobocia spadło o 0,2 punktu, a więc szacuje się, że stopa bezrobocia w naszym regionie wyniosła 17,4%.

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS:

In July 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 13 powiatach województwa: od 35 osób w powiecie rypińskim do 580 osób w Grudziądzu. Wzrost odnotowano w 10 powiatach: od 4 osób w powiecie aleksandrowskim do 183 osób w powiecie radziejowskim.

 

 • Number of job vacancies and places professional activation      

In July 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5995 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 874 więcej niż w ubiegłym miesiącu i o 1883 więcej niż w lipcu 2012 r.

 

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance