La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2013 r. 7 Août 2013 imprimer

 • Nombre de chômeurs

             Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu lipca 2013 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 143 830 bezrobotnych. Ce fut 1951 osób (1,3%) de moins qu'à la fin du mois précédent, d'un 7464 ospersonnes5,5%) więcej niż w końcu lipca 2012 roku. W lipcu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1519 osób (1,1%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia (na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła w lipcu 2013 r. w Polsce 13,1% i w porównaniu do czerwca spadła o 0,1 point. proc. Województwo kujawsko-pomorskie zostało zaliczone do pięciu województw, w których natężenie bezrobocia spadło o 0,2 punktu, a więc szacuje się, że stopa bezrobocia w naszym regionie wyniosła 17,4%.

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS:

En Juillet 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 13 powiatach województwa: od 35 osób w powiecie rypińskim do 580 osób w Grudziądzu. Wzrost odnotowano w 10 powiatach: od 4 osób w powiecie aleksandrowskim do 183 osób w powiecie radziejowskim.

 

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle      

En Juillet 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5995 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 874 więcej niż w ubiegłym miesiącu i o 1883 więcej niż w lipcu 2012 r.

 

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale