Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Rangfolge im Wettbewerb 11/6.1.1/2013 OP HC 21 August 2013 drucken

Bitte seien geraten, daß an 20 August 2013 r. Direktor des Regionalbüros in Thorn genehmigt die Reihenfolge der Vorschläge nach Qualitätsprüfung in der Startnummer 11/6.1.1/2013 unter Teilmaßnahme 6.1.1 Unterstützung für die Arbeitslosen in den regionalen Arbeitsmarkt

Pobierz listę rankingową

Ponadto informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs nr 11/6.1.1/2013 ogłoszony w marcu 2013 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu  dla Poddziałania 6.1.1 Unterstützung für die Arbeitslosen in den regionalen Arbeitsmarkt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pula dostępnych środków została zwiększona z kwoty 10,5 mln zł do 15 mln zł, co umożliwi dofinansowanie minimum 22 kompleksowych projektów, zakładających realizację: warsztatów z zakresu poruszania się po rynku pracy, Führung, szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, staży/praktyk zawodowych w miejscu pracy oraz pośrednictwa pracy. Projekty, które uzyskają dofinansowanie skierowane są do osób w wieku 15-30 lat, w tym 50% to osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły. Zwiększenie alokacji pozwoli zatem na objęcie pomocą większej liczby młodych osób pozostających bez zatrudnienia, którzy doświadczają dużych trudności związanych z wejściem na rynek pracy. W ramach podpisanych umów beneficjenci będą musieli zagwarantować tzw. efektywność zatrudnieniową (tj. zatrudnienie) na poziomie minimum 50%, wobec czego zwiększenie alokacji wpłynie nie tylko na wzrost liczby projektów zakładających aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, ale również na wzrost poziomu zatrudnienia tych osób.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung