Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Öffentliche Konsultation “Aktionsplan 2014-2015 Priority VI wird” 22 August 2013 drucken

Kündigen Sie den Beginn der Kujawien-öffentlichen Konsultation zum Human Capital Aktionsplan für den Zeitraum 2014-2015.

W związku w przygotowywaniem Planu Działania na lata 2014-2015, wenden wir uns an Sie mit der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für die spezifischen Kriterien für die Projektauswahl
w ramach wstępnie zaplanowanego na lata 2014-2015 konkursu, unter Teilmaßnahme 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. W Planie Działania na lata 2014-2015 została również zaplanowana kontynuacja projektów systemowych.

W pozostałych Działaniach/Poddziałaniach komponentu regionalnego PO KL WUP
w Toruniu obecnie nie planuje ogłaszać w roku 2014 konkursów z uwagi na wyczerpanie się alokacji finansowej przyznanej dla województwa kujawsko-pomorskiego na realizację PO KL.

Zaplanowane typy operacji do realizacji w przyszłorocznym konkursie w Poddziałaniu 6.1.1 uwzględniają „Zalecenia Instytucji Zarządzającej odnośnie kierunków wsparcia zaplanowanych w Planach działania na lata 2014-2015 dla komponentu regionalnego”.

Prowadzone konsultacje posłużą do stworzenia dokumentu, którego zapisy odpowiadają na realne potrzeby naszego regionu. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przekazane również grupom roboczym odpowiedzialnym za opracowanie PD, członkom Podkomitetu Monitorującego PO KL, Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej.

Konsultacje na tym etapie planowane są tun 30 sierpnia br.

Udział w konsultacjach jest możliwy za pośrednictwem załączonego formularza. Wypełniony formularz, jak również wszelkie pytania i wątpliwości związane z procesem konsultacji należy zgłaszać na adres e-mail: kinga kropka wysocka małpa wup kropka torun kropka pl

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung