The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Public consultation “Action Plan 2014-2015 for Priority VI will” 22 August 2013 print

Announce the commencement of the Kuyavian-public consultation process on the Human Capital Action Plan for the period 2014-2015.

W związku w przygotowywaniem Planu Działania na lata 2014-2015, we turn to you with a request for proposals for the specific project selection criteria
w ramach wstępnie zaplanowanego na lata 2014-2015 konkursu, under Sub-measure 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. W Planie Działania na lata 2014-2015 została również zaplanowana kontynuacja projektów systemowych.

W pozostałych Działaniach/Poddziałaniach komponentu regionalnego PO KL WUP
w Toruniu obecnie nie planuje ogłaszać w roku 2014 konkursów z uwagi na wyczerpanie się alokacji finansowej przyznanej dla województwa kujawsko-pomorskiego na realizację PO KL.

Zaplanowane typy operacji do realizacji w przyszłorocznym konkursie w Poddziałaniu 6.1.1 uwzględniają „Zalecenia Instytucji Zarządzającej odnośnie kierunków wsparcia zaplanowanych w Planach działania na lata 2014-2015 dla komponentu regionalnego”.

Prowadzone konsultacje posłużą do stworzenia dokumentu, którego zapisy odpowiadają na realne potrzeby naszego regionu. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przekazane również grupom roboczym odpowiedzialnym za opracowanie PD, członkom Podkomitetu Monitorującego PO KL, Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej.

Konsultacje na tym etapie planowane są do 30 sierpnia br.

Udział w konsultacjach jest możliwy za pośrednictwem załączonego formularza. Wypełniony formularz, jak również wszelkie pytania i wątpliwości związane z procesem konsultacji należy zgłaszać na adres e-mail: kinga kropka wysocka małpa wup kropka torun kropka pl

Attachments

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance