La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Consultation publique “Plan d'action 2014-2015 pour VI de priorités” 22 Août 2013 imprimer

Annoncer le début du processus de consultation Cujavie-public sur le Plan d'action du capital humain pour la période 2014-2015.

W związku w przygotowywaniem Planu Działania na lata 2014-2015, nous nous tournons vers vous avec une demande de propositions pour les critères spécifiques de sélection des projets
w ramach wstępnie zaplanowanego na lata 2014-2015 konkursu, dans le sous-mesure 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. W Planie Działania na lata 2014-2015 została również zaplanowana kontynuacja projektów systemowych.

W pozostałych Działaniach/Poddziałaniach komponentu regionalnego PO KL WUP
w Toruniu obecnie nie planuje ogłaszać w roku 2014 konkursów z uwagi na wyczerpanie się alokacji finansowej przyznanej dla województwa kujawsko-pomorskiego na realizację PO KL.

Zaplanowane typy operacji do realizacji w przyszłorocznym konkursie w Poddziałaniu 6.1.1 uwzględniają „Zalecenia Instytucji Zarządzającej odnośnie kierunków wsparcia zaplanowanych w Planach działania na lata 2014-2015 dla komponentu regionalnego”.

Prowadzone konsultacje posłużą do stworzenia dokumentu, którego zapisy odpowiadają na realne potrzeby naszego regionu. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przekazane również grupom roboczym odpowiedzialnym za opracowanie PD, członkom Podkomitetu Monitorującego PO KL, Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej.

Konsultacje na tym etapie planowane są faire 30 sierpnia br.

Udział w konsultacjach jest możliwy za pośrednictwem załączonego formularza. Wypełniony formularz, jak również wszelkie pytania i wątpliwości związane z procesem konsultacji należy zgłaszać na adres e-mail: kinga kropka wysocka małpa wup kropka torun kropka pl

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale