Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja nt. środków Funduszu Pracy z rezerwy MPiPS. 28 sierpnia 2013 drukuj

W związku z ukazaniem się 22 sierpnia 2013 roku w Gazecie Pomorskiej artykułu „Kolejne miliony dla tysięcy bezrobotnych” oraz z 28 sierpnia „Więcej osób zarabia. I tak do jesieni” – uprzejmie informujemy, że ogółem do końca lipca 2013 roku powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego pozyskały z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację zawodową bezrobotnych 16.448,5 tys. złotych.

Z wyżej wymienionych środków zostały dofinansowane poniższe programy:

 • program specjalny skierowany do bezrobotnych rodziców posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu otrzymał środki w wysokości 1.200,00 tys. zł. Założenia projektu przewidują zaktywizowanie 150 bezrobotnych osób w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, robotach publicznych.
 • program specjalny skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życiaw województwie kujawsko-pomorskim 3 powiatowe urzędy pracy otrzymały środki w wysokości 1.614,7 tys. zł (Lipno 695,0 tys. zł, Sępólno Krajeńskie 219,7 tys. zł, dla Powiatu Toruńskiego 700,0 tys. zł). W ramach projektów zaplanowano objęcie aktywizacją 234 osoby bezrobotne w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleniach, robotach publicznych.
 • program specjalny skierowany do osób powyżej 50 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim otrzymał środki w wysokości 180,4 tys. zł. Założenia projektu przewidują zaktywizowanie 30 osób bezrobotnych w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, robotach publicznych.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w miesiącach styczniu i marcu uruchomiło dwie transze środków. W ramach tych transz Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki na łączną kwotę 6.117,3 tys. zł powiatowym urzędom pracy województwa kujawsko-pomorskiego (Grudziądz 1.647,5 tys. zł, Lipno 958,7 tys. zł, Nakło 284,2 tys. zł, Rypin 217,5 tys. zł, Sępólno Krajeńskie 572,1 tys. zł, Miasto Toruń 500,0 tys. zł, Powiat Toruński 1.680,0 tys. zł, Tuchola 257,3 tys. zł) na realizację projektów dla ponad 1.600 osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia
 • W miesiącu czerwcu została uruchomiona trzecia transza środków na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dla województwa kujawsko-pomorskiego Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach tej transzy przeznaczył kwotę 4.079,9 tys. zł. Projekty w ramach tej kwoty realizuje 18 powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego dla blisko 600 osób bezrobotnych.
 • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Środki na ten cel pozyskały trzy powiatowe urzędy pracy na łączną kwotę 3.256,0 tys. zł (Bydgoszcz 2.000,0 tys. zł, Świecie 256,0 tys. zł, dla Powiatu Toruńskiego 1.000,0 tys. zł). Aktywizacją zaplanowano objąć ogółem 382 osób bezrobotnych w ramach: staży, szkoleń, prac interwencyjnych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Obecnie z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dostępne są środki na realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz na realizację programów związanych z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których w 2013 roku miały miejsce klęski żywiołowe, co do szerszych możliwości aplikowania o środki przez powiatowe urzędy pracy, trwa korespondencja między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej i Ministrem Finansów w tym zakresie.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych