Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informationen nt. Labour Fonds des Ministeriums für Arbeit Reserve. 28 August 2013 drucken

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des 22 August 2013 roku w Gazecie Pomorskiej artykułu „Kolejne miliony dla tysięcy bezrobotnych” oraz z 28 sierpnia „Więcej osób zarabia. I tak do jesieni – Bitte informieren, dass insgesamt bis Ende Juli 2013 roku powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego pozyskały z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację zawodową bezrobotnych 16.448,5 tys. Gold.

Z wyżej wymienionych środków zostały dofinansowane poniższe programy:

 • program specjalny skierowany do bezrobotnych rodziców posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu otrzymał środki w wysokości 1.200,00 tys. zł. Założenia projektu przewidują zaktywizowanie 150 bezrobotnych osób w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, robotach publicznych.
 • program specjalny skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia, w województwie kujawsko-pomorskim 3 powiatowe urzędy pracy otrzymały środki w wysokości 1.614,7 tys. zł (Lipno 695,0 tys. zł, Sępólno Krajeńskie 219,7 tys. zł, dla Powiatu Toruńskiego 700,0 tys. zł). W ramach projektów zaplanowano objęcie aktywizacją 234 Menschen bezrobotne w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleniach, robotach publicznych.
 • program specjalny skierowany do osób powyżej 50 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim otrzymał środki w wysokości 180,4 tys. zł. Założenia projektu przewidują zaktywizowanie 30 osób bezrobotnych w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, robotach publicznych.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w miesiącach styczniu i marcu uruchomiło dwie transze środków. W ramach tych transz Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki na łączną kwotę 6.117,3 tys. zł powiatowym urzędom pracy województwa kujawsko-pomorskiego (Graudenz 1.647,5 tys. zł, Lipno 958,7 tys. zł, Nakło 284,2 tys. zł, Rypin 217,5 tys. zł, Sępólno Krajeńskie 572,1 tys. zł, Miasto Toruń 500,0 tys. zł, Powiat Toruński 1.680,0 tys. zł, Tuchola 257,3 tys. zł) na realizację projektów dla ponad 1.600 osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia. 
 • W miesiącu czerwcu została uruchomiona trzecia transza środków na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dla województwa kujawsko-pomorskiego Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach tej transzy przeznaczył kwotę 4.079,9 tys. zł. Projekty w ramach tej kwoty realizuje 18 powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego dla blisko 600 osób bezrobotnych.
 • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Środki na ten cel pozyskały trzy powiatowe urzędy pracy na łączną kwotę 3.256,0 tys. zł (Bydgoszcz 2.000,0 tys. zł, Welt 256,0 tys. zł, dla Powiatu Toruńskiego 1.000,0 tys. zł). Aktywizacją zaplanowano objąć ogółem 382 osób bezrobotnych w ramach: staży, szkoleń, prac interwencyjnych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Obecnie z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dostępne są środki na realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz na realizację programów związanych z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których w 2013 roku miały miejsce klęski żywiołowe, co do szerszych możliwości aplikowania o środki przez powiatowe urzędy pracy, trwa korespondencja między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej i Ministrem Finansów w tym zakresie.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung