The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Information nt. Labour Fund of the Ministry of Labour reserve. 28 August 2013 print

In connection with the release of the 22 August 2013 roku w Gazecie Pomorskiej artykułu „Kolejne miliony dla tysięcy bezrobotnych” oraz z 28 sierpnia „Więcej osób zarabia. I tak do jesieni” – kindly inform, that total by the end of July 2013 roku powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego pozyskały z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację zawodową bezrobotnych 16.448,5 thousand. gold.

Z wyżej wymienionych środków zostały dofinansowane poniższe programy:

 • program specjalny skierowany do bezrobotnych rodziców posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 years Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu otrzymał środki w wysokości 1.200,00 thousand. zł. Założenia projektu przewidują zaktywizowanie 150 bezrobotnych osób w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, robotach publicznych.
 • program specjalny skierowany do osób bezrobotnych do 30 yearsw województwie kujawsko-pomorskim 3 powiatowe urzędy pracy otrzymały środki w wysokości 1.614,7 thousand. zł (Lipno 695,0 tys. zł, Sępólno Krajenskie 219,7 tys. zł, dla Powiatu Toruńskiego 700,0 tys. zł). W ramach projektów zaplanowano objęcie aktywizacją 234 people bezrobotne w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleniach, robotach publicznych.
 • program specjalny skierowany do osób powyżej 50 years Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim otrzymał środki w wysokości 180,4 thousand. zł. Założenia projektu przewidują zaktywizowanie 30 osób bezrobotnych w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, robotach publicznych.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w miesiącach styczniu i marcu uruchomiło dwie transze środków. W ramach tych transz Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki na łączną kwotę 6.117,3 thousand. zł powiatowym urzędom pracy województwa kujawsko-pomorskiego (Grudziądz 1.647,5 tys. zł, Lipno 958,7 tys. zł, Nakło 284,2 tthousand zzł Rypin 217,5 tys. zł, Sępólno Krajenskie 572,1 tys. zł, Miasto Toruń 500,0 tys. zł, Powiat Toruński 1.680,0 tys. zł, Tuchola 257,3 tys. zł) na realizację projektów dla ponad 1.600 osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz powyżej 50 years
 • W miesiącu czerwcu została uruchomiona trzecia transza środków na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dla województwa kujawsko-pomorskiego Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach tej transzy przeznaczył kwotę 4.079,9 thousand. zł. Projekty w ramach tej kwoty realizuje 18 powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego dla blisko 600 osób bezrobotnych.
 • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Środki na ten cel pozyskały trzy powiatowe urzędy pracy na łączną kwotę 3.256,0 thousand. zł (Bydgoszcz 2.000,0 tys. zł, World 256,0 tys. zł, dla Powiatu Toruńskiego 1.000,0 tys. zł). Aktywizacją zaplanowano objąć ogółem 382 osób bezrobotnych w ramach: staży, szkoleń, prac interwencyjnych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Obecnie z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dostępne są środki na realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz na realizację programów związanych z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których w 2013 roku miały miejsce klęski żywiołowe, co do szerszych możliwości aplikowania o środki przez powiatowe urzędy pracy, trwa korespondencja między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej i Ministrem Finansów w tym zakresie.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance