La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informations nt. Fonds du travail du ministère du Travail de réserve. 28 Août 2013 imprimer

Dans le cadre de la libération de l' 22 Août 2013 roku w Gazecie Pomorskiej artykułu „Kolejne miliony dla tysięcy bezrobotnych” oraz z 28 sierpnia „Więcej osób zarabia. I tak do jesieni – Veuillez informer, ce total à la fin de Juillet 2013 roku powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego pozyskały z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację zawodową bezrobotnych 16.448,5 tys. or.

Z wyżej wymienionych środków zostały dofinansowane poniższe programy:

 • program specjalny skierowany do bezrobotnych rodziców posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu otrzymał środki w wysokości 1.200,00 tys. . Założenia projektu przewidują zaktywizowanie 150 bezrobotnych osób w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, robotach publicznych.
 • program specjalny skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia, w województwie kujawsko-pomorskim 3 powiatowe urzędy pracy otrzymały środki w wysokości 1.614,7 tys. (Lipno 695,0 tys. , Sępólno Krajeńskie 219,7 tys. , dla Powiatu Toruńskiego 700,0 tys. ). W ramach projektów zaplanowano objęcie aktywizacją 234 personnes bezrobotne w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleniach, robotach publicznych.
 • program specjalny skierowany do osób powyżej 50 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim otrzymał środki w wysokości 180,4 tys. . Założenia projektu przewidują zaktywizowanie 30 osób bezrobotnych w następujących formach wsparcia: stażach, refundacjach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, robotach publicznych.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w miesiącach styczniu i marcu uruchomiło dwie transze środków. W ramach tych transz Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki na łączną kwotę 6.117,3 tys. zł powiatowym urzędom pracy województwa kujawsko-pomorskiego (Grudziądz 1.647,5 tys. , Lipno 958,7 tys. , Nakło 284,2 tys. , Rypin 217,5 tys. , Sępólno Krajeńskie 572,1 tys. , Miasto Toruń 500,0 tys. , Powiat Toruński 1.680,0 tys. , Tuchola 257,3 tys. ) na realizację projektów dla ponad 1.600 osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia. 
 • W miesiącu czerwcu została uruchomiona trzecia transza środków na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dla województwa kujawsko-pomorskiego Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach tej transzy przeznaczył kwotę 4.079,9 tys. . Projekty w ramach tej kwoty realizuje 18 powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego dla blisko 600 osób bezrobotnych.
 • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Środki na ten cel pozyskały trzy powiatowe urzędy pracy na łączną kwotę 3.256,0 tys. (Bydgoszcz 2.000,0 tys. , Świecie 256,0 tys. , dla Powiatu Toruńskiego 1.000,0 tys. ). Aktywizacją zaplanowano objąć ogółem 382 osób bezrobotnych w ramach: staży, szkoleń, prac interwencyjnych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Obecnie z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dostępne są środki na realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz na realizację programów związanych z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których w 2013 roku miały miejsce klęski żywiołowe, co do szerszych możliwości aplikowania o środki przez powiatowe urzędy pracy, trwa korespondencja między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej i Ministrem Finansów w tym zakresie.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale