Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Veröffentlichung – Überwachung von Defizit und Überschuss in 2012 r. – Teil II 30 August 2013 drucken

Sehr geehrte Damen und Herren,,

Bitte seien geraten, że w zakładce Publikationen – Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt został zamieszczony raport: “Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2012 Jahr – Teil II”

Opracowanie jest drugą częścią rocznego raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r. W raporcie zawarto informacje o absolwentach szkół ponadgimnazjalnych i wyższych roku szkolnego 2011/2012, a także uczniach i studentach roku szkolnego 2012/2013. Dane te zostały odniesione do informacji o bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, co pozwoliło zobrazować sytuację na rynku pracy absolwentów najpopularniejszych kierunków kształcenia w województwie kujawsko-pomorskim.

Opracowanie zawiera część opisową oraz zestawienie danych w ujęciu tabelarycznym. W opracowaniu korzystano z następujących źródeł danych: Statistisches Zentralamt (wyniki badania popytu na pracę w roku 2012 oraz dane o absolwentach i studentach szkół wyższych), System Informacji Oświatowej (dane o absolwentach i uczniach szkół ponadgimnazjalnych), Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy (głównie Załącznik 3 – „Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności”).

Wir laden Sie ein zu lesen

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung