Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Training für Berater 30 August 2013 drucken

Im Zusammenhang mit den geplanten Änderungen des Gesetzes über die Förderung der Beschäftigung und Arbeitsmarkt Institutionen, einschließlich der Übertragung der Arbeitsmarkt Dienstleistungen – Unterstützung bei der Jobsuche – im Bereich der Bildungs-und Berufsberatung, zaistniała konieczność przeszkolenia doradców zawodowych w celu nabycia przez nich uprawnień do stosowania programuSZUKAM PRACY”, rekomendowanego przez MPiPS. Program ten stanowi podstawę prowadzenia szkoleń dla bezrobotnych z zakresu nabywania umiejętności poszukiwania pracy. We wrześniu 2013r. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu przeprowadzi szkolenia dla dwóch grup doradców zawodowych z powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego.

Wie bewerten Sie diese Seite?
Dziękujemy za głosowanie

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung