The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Training for counselors 30 August 2013 print

In connection with the planned changes to the law on employment promotion and labor market institutions, including the transfer of labor market services – assistance in job search – the area of ​​career guidance, zaistniała konieczność przeszkolenia doradców zawodowych w celu nabycia przez nich uprawnień do stosowania programuSZUKAM PRACY”, rekomendowanego przez MPiPS. Program ten stanowi podstawę prowadzenia szkoleń dla bezrobotnych z zakresu nabywania umiejętności poszukiwania pracy. We wrześniu 2013r. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu przeprowadzi szkolenia dla dwóch grup doradców zawodowych z powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance