Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja o zmianie harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Poddziałania 6.1.1, Priorytetu VI PO KL w 2013 r. 2 września 2013 drukuj

Informujemy, iż WUP w Toruniu podjął decyzję o zmianie harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Poddziałania 6.1.1, Priorytetu VI PO KL w 2013 r.
Zrezygnowano z ogłoszenia w II kwartale br. konkursu nr A.2 na dofinansowanie projektu dot. rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Ponadto przesunięto na IV kwartał br. termin ogłoszenia konkursu nr A.3 (pierwotnie był zaplanowany w III kwartale br.), zmieniając jednocześnie formę wyboru procedury projektów, tj. na procedurę wyboru projektów „modelowych”, która zostanie opisana wraz z modelem w dokumentacji konkursowej.

Pragniemy również poinformować, iż zwiększono alokację przewidzianą  na konkurs nr 11/6.1.1/2013, który został ogłoszony
w I kwartale br., z 10,5 mln PLN do 15 mln PLN.

Powyższe decyzje podyktowane były sytuacją społeczno-gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego, komplementarnością różnych działań podejmowanych lub planowanych do podjęcia na szczeblu regionalnym oraz racjonalnością wydatków publicznych.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych