Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie do roku 2020 2 września 2013 drukuj

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w zakładce Publikacje – Publikacje dotyczące rynku pracy został zamieszczony raport pt.: „Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko – pomorskim do roku 2020”.
Badanie „Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko – pomorskim do roku 2020” zostało przeprowadzone w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków EFS, zrealizowanego przez Agrotec Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Instytut Badań Strukturalnych. Celem projektu było dokonanie analizy kujawsko – pomorskiego rynku pracy, a także sformułowanie prognoz dotyczących zapotrzebowania na pracowników z wyższym wykształceniem na kujawsko-pomorskim rynku pracy do roku 2020. W tym celu wykonawcy badania przeprowadzili szereg analiz dostępnych danych zastanych, indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami: władz uczelni wyższych, władz wydziału oraz biura karier, wywiady grupowe z przedstawicielami szkół wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, badanie CATI z pracodawcami woj. kujawsko-pomorskiego oraz badanie CAPI z tymi z pracodawców, którzy w ciągu ostatnich 24 m-cy zatrudnili absolwenta z wyższym wykształceniem.
Na podstawie zebranych danych opracowano raport przedstawiający obecną sytuację osób z wyższym wykształceniem na kujawsko-pomorskim rynku pracy, możliwości dopasowania kwalifikacji osób kończących studia do potrzeb rynku pracy – zarówno z perspektywy uczelni wyższych jak i samych pracodawców, oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów do pracy z wyższym wykształceniem, a także prognozę popytu na pracę m.in. wg sektorów i grup zawodów w perspektywie do 2020 roku w trzech wariantach: optymistycznym, neutralnym i pesymistycznym.
Opracowanie zawiera również szereg rekomendacji skierowanych do pięciu grup odbiorców:

 • osób, które na różnych etapach swojego życia dokonują wyborów edukacyjnych lub współuczestniczą w tych decyzjach (uczniowie, kandydaci na studia, studenci, rodzice/opiekunowie, nauczyciele), 
 • uczelni wyższych, 
 • pracodawców i organizacji pracodawców, 
 • władz samorządowych szczebla lokalnego, powiatowego i regionalnego, 
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem !

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych