Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

WETTBEWERB FÜR Schüler 9 September 2013 drucken

Sehr geehrte Damen und Herren,,

Bitte seien geraten, iż w ramach projektu Labour Market at Lupa rozpoczęto kampanię promocyjno-informacyjną skierowaną do uczniów szkół gimnazjalnych, deren Ziel es ist, junge Menschen in den Arbeitsmarkt interessieren. Durch die Verteilung von Plakaten und Flugblättern, die die Schüler zu der Projekt-Webseite besuchen Labour Market at Lupa oraz do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem gimnazjalisty jest przesłanie za pomocą formularza internetowego odpowiedzi na pytanie: Jak wyobrażasz sobie pracę w wymarzonym zawodzie?” Na odpowiedzi czekamy do 15 Oktober.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w zakładce:  KONKURS DLA GIMNAZJALISTY

Materiały promocyjne skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych:

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung