The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

COMPETITION FOR schoolboy 9 September 2013 print

Ladies and Gentlemen,

Please be advised, iż w ramach projektu Labour Market at Lupa rozpoczęto kampanię promocyjno-informacyjną skierowaną do uczniów szkół gimnazjalnych, whose aim is to interest young people into the labor market. By distributing posters and leaflets, to encourage students to visit the project website Labour Market at Lupa oraz do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem gimnazjalisty jest przesłanie za pomocą formularza internetowego odpowiedzi na pytanie: Jak wyobrażasz sobie pracę w wymarzonym zawodzie?” Na odpowiedzi czekamy do 15 October.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w zakładce:  KONKURS DLA GIMNAZJALISTY

Materiały promocyjne skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych:

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance