Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-im August 2013 r. 9 September 2013 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, am Ende August 2013 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 142 856 bezrobotnych. Dies war 960 osób (0,7%) weniger als am Ende des vorhergehenden Monats, aber 639Menschenby (4,7%) więcej niż w końcu sierpnia 2012 roku. W sierpniu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 98 osób (0,1%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu sierpnia 2013 r. wyniosła 2 085 tys. Menschen i w odniesieniu do lipca zmniejszyła się o 8,4 tys. Menschen, czyli 0,4% (w analogicznym okresie w roku 2012 odnotowano w tym zakresie wzrost o 0,6%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

Im August 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 13 powiatach województwa: od 3 osób w powiecie toruńskim do 273 osób w Bydgoszczy. Wzrost odnotowano w 10 powiatach: od 2 osób w powiatach bydgoskim i sępoleńskim do 168 osób w powiecie radziejowskim.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            W sierpniu 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5591 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 408 mniej niż w ubiegłym miesiącu, aber 151 więcej niż w sierpniu 2012 r.

 

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung