The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-in August 2013 r. 9 September 2013 print

 • Number of unemployed

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, at the end of August 2013 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 142 856 Unemployment. This was 960 osób (0,7%) less than at the end of the previous month, but 6392 ospeople4,7%) więcej niż w końcu sierpnia 2012 roku. W sierpniu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 98 osób (0,1%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu sierpnia 2013 r. wyniosła 2 085 thousand. people i w odniesieniu do lipca zmniejszyła się o 8,4 thousand. people, czyli 0,4% (w analogicznym okresie w roku 2012 odnotowano w tym zakresie wzrost o 0,6%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

In August 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 13 powiatach województwa: od 3 osób w powiecie toruńskim do 273 osób w Bydgoszczy. Wzrost odnotowano w 10 powiatach: od 2 osób w powiatach bydgoskim i sępoleńskim do 168 osób w powiecie radziejowskim.

 • Number of job vacancies and places professional activation

            W sierpniu 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5591 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 408 mniej niż w ubiegłym miesiącu, but 151 więcej niż w sierpniu 2012 r.

 

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance