La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-en Août 2013 r. 9 Septembre 2013 imprimer

 • Nombre de chômeurs

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, à la fin de Août 2013 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 142 856 bezrobotnych. Ce fut 960 osób (0,7%) de moins qu'à la fin du mois précédent, d'un 6392 ospersonnes4,7%) więcej niż w końcu sierpnia 2012 roku. W sierpniu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 98 osób (0,1%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu sierpnia 2013 r. wyniosła 2 085 tys. personnes i w odniesieniu do lipca zmniejszyła się o 8,4 tys. personnes, czyli 0,4% (w analogicznym okresie w roku 2012 odnotowano w tym zakresie wzrost o 0,6%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

En Août 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 13 powiatach województwa: od 3 osób w powiecie toruńskim do 273 osób w Bydgoszczy. Wzrost odnotowano w 10 powiatach: od 2 osób w powiatach bydgoskim i sępoleńskim do 168 osób w powiecie radziejowskim.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

            W sierpniu 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5591 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 408 mniej niż w ubiegłym miesiącu, d'un 151 więcej niż w sierpniu 2012 r.

 

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale