Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

IV Toruń Career Days 27 September 2013 drucken

Auf von 14 tun 19 Oktober 2013 r. Rahmen des National Career Week in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Arbeitsamtes der Stadt Toruń, Kreisarbeitsamts in Wąbrzeźno, School of Banking in Torun, Zentrum für Weiterbildung in Torun, organizacjami pracodawców oraz szkołami ponadgimnazjalnymi,  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu współuczestniczy w organizacji  IV Toruńskich Dni Kariery. Szczegółowy harmonogram naszych propozycji adresowanych do wszystkich zainteresowanych znajdziecie Państwo tutaj. 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung