The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

IV Toruń Career Days 27 September 2013 print

On from 14 do 19 October 2013 r. under the National Career Week in collaboration with the District Labour Office for the City of Toruń, District Labour Office in Wąbrzeźno, School of Banking in Torun, Center for Continuing Education in Torun, organizacjami pracodawców oraz szkołami ponadgimnazjalnymi,  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu współuczestniczy w organizacji  IV Toruńskich Dni Kariery. Szczegółowy harmonogram naszych propozycji adresowanych do wszystkich zainteresowanych znajdziecie Państwo here. 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance