Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Conference on Public-Private-Partnership 2 Oktober 2013 drucken

Auf 26 September 2013 r. Fakultät für Recht und Verwaltung an Nicolaus Copernicus Universität in Torun Konferenz "Public-Private-Partnership als juristische Form der Leistung der lokalen Regierung im Rahmen der EU-Mittel".

Die Konferenz wurde von dem Sprecher Peter Całbecki geöffnet. Wśród prelegentów byli m.in. prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy i wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Cichosz. Wydarzenie objęli honorowym patronatem wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Zasadniczym celem konferencji było wyjaśnienie zasad partnerstwa publiczno-prywantego w kontekście funduszy europejskich i zaprezentowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.

W spotkaniu uczestniczyli radcowie prawni Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: Iwona Kotowska, Ryszard Wilmanowicz i Michał Łukasik.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung