The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Conference on Public-Private Partnership 2 October 2013 print

On 26 September 2013 r. Faculty of Law and Administration at Nicolaus Copernicus University in Torun conference "Public-private partnership as a legal form of performance of local government in the context of EU funds".

The conference was opened by the Speaker Peter Całbecki. Wśród prelegentów byli m.in. prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy i wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Cichosz. Wydarzenie objęli honorowym patronatem wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Zasadniczym celem konferencji było wyjaśnienie zasad partnerstwa publiczno-prywantego w kontekście funduszy europejskich i zaprezentowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.

W spotkaniu uczestniczyli radcowie prawni Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: Iwona Kotowska, Ryszard Wilmanowicz i Michał Łukasik.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance