Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Narada Dyrektorów powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego 4 października 2013 drukuj

W dniu 2 października 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyła się narada dyrektorów powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego.  Tematem spotkania było omówienie sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz bieżącej działalności powiatowych urzędów pracy. W trakcie spotkania omówiono również przebieg konsultowanego z powiatami „Projektu kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2014 roku” jak również zagadnienia funkcjonowania PUP w świetle projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podczas spotkania omówiono także stan wdrażania Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tematem, który poruszono podczas spotkania była również problematyka nauczycieli objętych zwolnieniami. Podczas spotkania poruszono również temat wdrażania inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych w kontekście m.in. wprowadzenia pakietu rozwiązań aktualnie testowanych poprzez projekt pilotażowy „Twoja Kariera – Twój Wybór” oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych