Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Narada Directors Kreisarbeitsämtern Kujawsko-Pomorskie 4 Oktober 2013 drucken

Auf 2 Oktober 2013 r. am Sitz der Landesregierung Arbeitsamtes in Thorn war ein Treffen der Direktoren der Arbeitsämter Bezirk Kujawsko-Pomorskie. Das Thema des Treffens war es, die Situation auf dem regionalen Arbeitsmarkt und aktuelle Geschäftsviertel Arbeitsämter diskutieren. W trakcie spotkania omówiono również przebieg konsultowanego z powiatami „Projektu kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2014 roku” jak również zagadnienia funkcjonowania PUP w świetle projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podczas spotkania omówiono także stan wdrażania Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tematem, który poruszono podczas spotkania była również problematyka nauczycieli objętych zwolnieniami. Podczas spotkania poruszono również temat wdrażania inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych w kontekście m.in. wprowadzenia pakietu rozwiązań aktualnie testowanych poprzez projekt pilotażowy „Twoja Kariera – Twój Wybór” oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung