The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Conferences to disseminate the final product 7 October 2013 print

Regional Labour Office in Toruń, invites you to participate in conferences to disseminate the final product, wypracowany
w ramach projektu innowacyjnego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „PARTNER” w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu pn. Model of Mobile Outplacement Centre, organizowanych przez Projektodawcę we wszystkich powiatach województwa kujawsko – pomorskiego (Harmonogram konferencji).

Wypracowana koncepcja Modelu Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej skierowana jest do bezrobotnych kobiet zamieszkujących na terenach wiejskich i opiera się na partnerskim osadzeniu i wykorzystaniu lokalnych zasobów poprzez sprowadzenie jej na poziom systematycznej aktywizacji społeczno-zawodowej. Kluczowym dla powodzenia wdrażania modelu jest skoordynowanie działań podejmowanych w procesie aktywizacji zawodowej i zbudowanie z podopiecznych grup wsparcia lokalnego. Niezbędne jest łączenie aktywizacji zawodowej ze społeczną poprzez przygotowanie inicjatyw oddolnych, realizowanych przez grupę wsparcia. Istotnym elementem jest stałe wzmacnianie poczucia wartości i zakorzenienia w społeczności lokalnej,
a także zbudowanie w odbiorach modelu umiejętności utrzymywania zatrudnienia.

W IV kwartale 2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu planuje ogłosić konkurs na projekty modelowe, które w znacznym stopniu bazować będą na produkcie finalnym ww. projektu innowacyjnego. Każdy projekt, który zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs będzie musiał stanowić odwzorowanie modelu, w związku z powyższym udział w ww. konferencjach oraz informacje tam uzyskane mogą okazać się bardzo pomocne przy aplikowaniu.

W związku z powyższym do uczestnictwa w ww. konferencjach zapraszamy pomioty działające na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Projektodawcą pod numerem telefonu 52-322-39-19/na wskazany adres e-mail:">partner małpa srr-partner kropka pl

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance