La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konferencje upowszechniające produkt finalny 7 Octobre 2013 imprimer

Bureau régional du Travail à Toruń, zaprasza do uczestnictwa w konferencjach upowszechniających produkt finalny, wypracowany
w ramach projektu innowacyjnego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „PARTNER” w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu pn. Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej, organizowanych przez Projektodawcę we wszystkich powiatach województwa kujawsko – pomorskiego (Harmonogram konferencji).

Wypracowana koncepcja Modelu Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej skierowana jest do bezrobotnych kobiet zamieszkujących na terenach wiejskich i opiera się na partnerskim osadzeniu i wykorzystaniu lokalnych zasobów poprzez sprowadzenie jej na poziom systematycznej aktywizacji społeczno-zawodowej. Kluczowym dla powodzenia wdrażania modelu jest skoordynowanie działań podejmowanych w procesie aktywizacji zawodowej i zbudowanie z podopiecznych grup wsparcia lokalnego. Niezbędne jest łączenie aktywizacji zawodowej ze społeczną poprzez przygotowanie inicjatyw oddolnych, realizowanych przez grupę wsparcia. Istotnym elementem jest stałe wzmacnianie poczucia wartości i zakorzenienia w społeczności lokalnej,
a także zbudowanie w odbiorach modelu umiejętności utrzymywania zatrudnienia.

W IV kwartale 2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu planuje ogłosić konkurs na projekty modelowe, które w znacznym stopniu bazować będą na produkcie finalnym ww. projektu innowacyjnego. Każdy projekt, który zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs będzie musiał stanowić odwzorowanie modelu, w związku z powyższym udział w ww. konferencjach oraz informacje tam uzyskane mogą okazać się bardzo pomocne przy aplikowaniu.

W związku z powyższym do uczestnictwa w ww. konferencjach zapraszamy pomioty działające na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Projektodawcą pod numerem telefonu 52-322-39-19/na wskazany adres e-mail:">partner małpa srr-partner kropka pl

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale