Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien September 2013 r. 7 Oktober 2013 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, Ende September 2013 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 143 577 bezrobotnych. Dies war 883 osoby (0,6%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca,  ale o 6277 osób (4,6%) więcej niż w końcu września 2012 roku. We wrześniu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 836 osób (0,6%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu września 2013 r. wyniosła 2082 tys. Menschen i w odniesieniu do sierpnia zmniejszyła się o 0,9 tys. Menschen, czyli 0,04% (w analogicznym okresie w roku 2012 odnotowano w tym zakresie wzrost o 0,7%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS:

Im September 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 15 powiatach województwa: od 3 osób w powiecie inowrocławskim do 181 osób w powiecie świeckim. Spadek odnotowano w 8 powiatach: od 6 osób w powiecie toruńskim do 112 osób w Toruniu.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            We wrześniu 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5221 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 359 mniej niż w ubiegłym miesiącu i o 563 mniej niż we wrześniu 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung