The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-September 2013 r. 7 October 2013 print

 • Number of unemployed

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, the end of September 2013 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 143 577 Unemployment. This was 883 osoby (0,6%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca,  ale o 6277 osób (4,6%) więcej niż w końcu września 2012 roku. We wrześniu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 836 osób (0,6%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu września 2013 r. wyniosła 2082 thousand. people i w odniesieniu do sierpnia zmniejszyła się o 0,9 thousand. people, czyli 0,04% (w analogicznym okresie w roku 2012 odnotowano w tym zakresie wzrost o 0,7%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS:

In September 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 15 powiatach województwa: od 3 osób w powiecie inowrocławskim do 181 osób w powiecie świeckim. Spadek odnotowano w 8 powiatach: od 6 osób w powiecie toruńskim do 112 osób w Toruniu.

 • Number of job vacancies and places professional activation

            We wrześniu 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5221 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 359 mniej niż w ubiegłym miesiącu i o 563 mniej niż we wrześniu 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance