Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zweite Phase der Anhörung zum Jahr Aktionspläne 2014-2015 9 Oktober 2013 drucken

Wir beginnen die nächste Phase der öffentlichen Konsultation, Aktionspläne für das Jahr 2014-2015 dla Priorytetu SIE, VII, VIII und IX PO KL.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu zapraszają na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się auf 16 Oktober 2013 r. Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia Planów Działania na lata 2014-2015.

Konsultacje społeczne dokumentów strategicznych dla regionu mają wysokie znaczenie w kontekście dostosowania proponowanych rozwiązań do potrzeb zainteresowanych środowisk i społeczności lokalnych. Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji społecznych posłużą do przygotowywania ostatecznych wersji Planów Działania na lata 2014-2015.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać na adres e-mailowy a kropka koralewska małpa kujawsko-pomorskie kropka pl w terminie do 14 Oktober 2013 r.

Informacja o dokładnym miejscu spotkania oraz przydatne dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mojregion.eu w najbliższym czasie.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung