The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Second phase of consultation on year Action Plans 2014-2015 9 October 2013 print

We begin the next stage of the public consultation process, Action Plans for the year 2014-2015 dla Priorytetu YOU, VII, Vlll and IX PO KL.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu zapraszają na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się on 16 October 2013 r. Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia Planów Działania na lata 2014-2015.

Konsultacje społeczne dokumentów strategicznych dla regionu mają wysokie znaczenie w kontekście dostosowania proponowanych rozwiązań do potrzeb zainteresowanych środowisk i społeczności lokalnych. Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji społecznych posłużą do przygotowywania ostatecznych wersji Planów Działania na lata 2014-2015.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać na adres e-mailowy a kropka koralewska małpa kujawsko-pomorskie kropka pl w terminie do 14 October 2013 r.

Informacja o dokładnym miejscu spotkania oraz przydatne dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mojregion.eu w najbliższym czasie.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance