La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

II etap konsultacji Planów Działania na lata 2014-2015 9 Octobre 2013 imprimer

Rozpoczynamy kolejny etap procesu konsultacji społecznych, dotyczących Planów Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu zapraszają na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się sur 16 Octobre 2013 r. Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia Planów Działania na lata 2014-2015.

Konsultacje społeczne dokumentów strategicznych dla regionu mają wysokie znaczenie w kontekście dostosowania proponowanych rozwiązań do potrzeb zainteresowanych środowisk i społeczności lokalnych. Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji społecznych posłużą do przygotowywania ostatecznych wersji Planów Działania na lata 2014-2015.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać na adres e-mailowy a kropka koralewska małpa kujawsko-pomorskie kropka pl w terminie do 14 Octobre 2013 r.

Informacja o dokładnym miejscu spotkania oraz przydatne dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mojregion.eu w najbliższym czasie.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale