The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Academy of Labour Market on TVP Bydgoszcz 17 October 2013 print

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego odcinka audycji z cyklu „Akademia Rynku pracy” na antenie TVP Bydgoszcz. The issue on Friday (18.10.2013 r.) o godzinie 18:10 and Saturday (19.10.2013) o at5:40.
Akademia rynku pracy to edukacyjno-promocyjna audycja telewizyjna przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, która w przystępny sposób definiuje rynek pracy, pokazuje źródła informacji na jego temat i możliwości ich wykorzystania.

Realizacja audycji jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance