Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Seminariumpraktyczne wykorzystanie badania losów absolwentów uczelni wyższych w województwie kujawsko – pomorskim 29 Oktober 2013 drucken

28 Oktober 2013 roku  w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się seminarium poświęcone badaniu losów absolwentów uczelni wyższych oraz sytuacji na regionalnym rynku pracy w wybranych zawodach z wykształceniem wyższym w województwie kujawsko-pomorskim.

W seminarium udział wzięli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz przedstawiciele następujących uczelni wyższych:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Collegium Medicum im L. Rydygiera w Bydgoszczy

– School of Banking in Torun

Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa

Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

– Fachhochschule für Wirtschaft in Bydgoszcz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Techniczna we Włocławku

 

Poniżej materiały seminaryjne.

 

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung