The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Seminariumpraktyczne wykorzystanie badania losów absolwentów uczelni wyższych w województwie kujawsko – Pomeranian 29 October 2013 print

28 October 2013 roku  w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się seminarium poświęcone badaniu losów absolwentów uczelni wyższych oraz sytuacji na regionalnym rynku pracy w wybranych zawodach z wykształceniem wyższym w województwie kujawsko-pomorskim.

W seminarium udział wzięli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz przedstawiciele następujących uczelni wyższych:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Collegium Medicum im L. Rydygiera w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa

Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Techniczna we Włocławku

 

Poniżej materiały seminaryjne.

 

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance